ร้านเนื้อในบรรยากาศตลาด กับเนื้อที่หลากหลาย เลือกได้ตามความชอบของเรา