Month: January 2017

กลับไปลองร้าน TuaNam STEAK @& RESTAURANT by ป้าแก้ว อีกครั้ง กับอาหารแนวฝรั่งคุ้มราคา

ร้าน TuaNam (ตัวน้ำ) หรือร้านป้าแก้ว กับอาหารฝรั่งที่ราคาถูก แต่ให้ปริมาณเยอะและรสชาติดี ย่านอรุณอัมรินทร์
Read More