ไปกินร้านบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่ผมชอบมากสุดในตอนนี้ กับ COPPER INTERNATIONAL BUFFET