ไปร้านอาหารรสชาติดี บรรยากาศเก๋ๆ ที่จังหวัดชลบุรี กับ ร้านกล่องแสนศุข THE AMATATIAN RESTERLAND