เค้ามาช็อปปิ้งกัน แต่เรามากิน.. กับงาน TGIF Market โ-ค-ต-ร SALE ที่ GMM LIVE HOUSE ชั้น 8