เมื่อตุลาคมปี 2017 ทางญี่ปุ่นได้เปิดเส้นทางรถไฟไปยังสถานี Tomioka อีกครั้ง หลักจากปิดตั้งแต่ปี 2011 เนื่องจากเกิดการรั่วไหลของกัมมันตรังสี วันนี้เราไปบุกตะลุยกัน ว่าเป็นอย่างไร